210255-rotornyy-ekskavator-bagger-1000-77bff43db2-1484729742